Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ai parte, ai carte. Funciară!

Dragi cetățeni/proprietari din comuna LOVRIN,

Vă reamintim că în UAT LOVRIN, prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ [PNCCF], se realizează lucrări de cadastru sistematic pentru toate imobilele/terenurile situate în extravilanul localității.

Acest program are ca obiectiv înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prestatorul pentru lucrările de cadastru sistematic fiind persoana juridică autorizată SC MULTILINES SRL, cu sediul în Timișoara.

În vederea realizării acestor lucrări de cadastru, subliniem necesitatea colaborării dumneavoastră cu reprezentanții prestatorului SC MULTILINES SRL și cei ai PRIMĂRIEI COMUNEI LOVRIN, în scopul efectuării măsurătorilor topografice și verificarea actelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor situate în extravilan, în sensul:

▪ de a permite accesul pe proprietatea dumneavoastră, reprezentanților prestatorului, în vederea efectuării măsurătorilor și pentru încheierea Fișei de date a imobilului

▪ de a identifica limitele imobilului dumneavoastră, cu echipa care realizează lucrările de specialitate

▪ de a vă prezenta la sediul Primăriei comunei Lovrin cu actele de proprietate în original, pentru ca echipa noastră să facă copii legalizate/conforme care să fie utilizate în cadrul lucrărilor de inregistrare sistematică.

Sunt vizate acte de proprietate care nu au fost înscrise în cărțile funciare actuale: contract de vânzare-cumpărare; titlu de proprietate; certificate de moștenitor; certificate de deces; act de partaj; act de donație; hotărâre judecătorească  etc., după caz și acte de identitate în copie ale proprietarilor/ moștenitorilor/ deținătorilor.

▪ de a vă prezenta pentru consultarea și verificarea informațiilor privitoare la imobilele/terenurile pe care le dețineți în viitoarea etapă de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului.

Înainte de începerea efectivă a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului, Primăria Loovrin împreună cu prestatorul SC MULTILINES SRL va demara o campanie de informare publică locală și va organiza o runda de întâlniri cu cetățenii, după un programul: LUNI – VINERI -> 10:00 – 14:00.

▪ de a depune cereri de rectificare, în perioada de publicare, dacă datele înscrise ca urmare a lucrărilor de înregistrare sistematică nu sunt corecte.

Participarea dumneavoastră activă, implicarea și acordarea întregului suport echipelor de lucru, vor garanta succesul acestui proiect, deosebit de important pentru comuna noastră!

Vă mulțumim!

PLIANT LOVRIN
POSTER LOVRIN
Meniu