Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Noutăți

Publicații extrase din declarațiile de căsătorie

Acest articol a fost editat în septembrie 20th, 2021 la 11:42 am

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Lovrin

Acest articol a fost editat în august 3rd, 2021 la 09:15 am

2021

1-26 după alegeri locale

HCL LOVRIN nr. 26 privind aprobarea cuantumului burselor pentnu anul scolar 2020 -2021 pentru elevii de la Lic Tehn ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin

HCL LOVRIN nr. 25 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere pt buldoexcavator si tractor cu remorca

HCL LOVRIN nr. 24 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2021 – 2022

HCL LOVRIN nr. 23 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lovrin pentru 2021

HCL LOVRIN nr. 22 privind inregistrarea UAT Lovrin în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a Taxelor si Impozitelor si inrolarea in ”Ghiseul.ro”

HCL LOVRIN nr. 21 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 719 m2 proprietatea Comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 20 privind aprobarea Raportului de evaluare și acordarea unui drept de servitute de trecere asupra terenului intravilan în suprafaţă de 929 m2

HCL LOVRIN nr. 19 privind asigurarea colectarii Deseurilor Electrice si Electronice de pe raza UAT Comuna Lovrin

HCL LOVRIN nr. 18 privind aprobarea documentatiei topografice de dezmembrare a unui imobil teren situat in intravilanul comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 17 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Lovrin pentru anul 2021

HCL LOVRIN nr. 16 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 acordat în baza Legii nr. 416

HCL LOVRIN nr. 15 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Lovrin în 2021

HCL LOVRIN nr. 14 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în ADID Timis pentru 2021

HCL LOVRIN nr. 13 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în cadrul A.P.D.T Timis

HCL LOVRIN nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Lovrin in mandatul 2020 – 2024

HCL LOVRIN nr. 11 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 10 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 9 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul 2021 – 2022

HCL LOVRIN nr. 8 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 7 privind aprobarea proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 de catre Lic Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin

HCL LOVRIN nr. 6 prvind aprobarea proiectului Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice a Lic. Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin

HCL LOVRIN nr. 5 rectifiicarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 4 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Lovrin, in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic “ROMUL

HCL LOVRIN nr. 3 privind alegerea viceprimarului Comunei Lovrin, judetul Timiș

HCL LOVRIN nr. 2 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Lovrin, judetul Timiș

HCL LOVRIN nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Lovrin începând cu luna noiembrie 2020

1-53 înainte de alegeri

HCL LOVRIN nr. 45 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 12 m2 pe terenul aferent imobilului cu nr. 204 aflat in Comuna Lovrin

HCL LOVRIN nr. 44 privind prima inscriere in cartea funciara – domeniul privat al comunei Lovrin, a imobilului-teren avand nr. cadastral A16 Lovrin, teren intravilan

HCL LOVRIN nr. 43 privind prima inscriere in cartea Funciara-domeniul privat al comunei Lovrin, a imobilului-teren avand nr. cadastral A12 Lovrin, reprezentand teren intravilan

HCL LOVRIN nr. 42 privind rectificarea unor suprafete de teren, situate in intravilanul localitatii Lovrin, domeniul public al comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 41 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin incepand cu 01.07.2020

HCL LOVRIN nr. 40

HCL LOVRIN nr. 39

HCL LOVRIN nr. 38

HCL LOVRIN nr. 37

HCL LOVRIN nr. 36

HCL LOVRIN nr. 35

HCL LOVRIN nr. 34 privind trecerea unor imobile din proprietatea Statului Roman in proprietatea publica a comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 33 aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuit in suprafata de 30,52 mp

HCL LOVRIN nr. 32 aprobarea documentatiei in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 402724 Lovrin

HCL LOVRIN nr. 31 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea publica a comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 30

HCL LOVRIN nr. 29

HCL Lovrin nr. 28

HCL Lovrin nr. 27

HCL Lovrin nr. 26

HCL Lovrin nr. 25

HCL LOVRIN nr. 24 privind aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin incepand cu 01.04.2020

HCL LOVRIN nr. 23 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 76 din 2019

HCL LOVRIN nr. 22 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 72 din 2019

HCL LOVRIN nr. 21 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 20 privind actualizarea coef de multiplicare pentru funct. publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Lovrin, incepand cu data de 01.04.2020

HCL LOVRIN nr. 19 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în comuna Lovrin

HCL LOVRIN nr. 18 privind aprobarea aderării UAT Valcani în calitate de membru asociat la ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIS VEST

HCL Lovrin nr. 17 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat „Achiziție tractor și atașamente de către Comuna Lovrin”

HCL Lovrin nr. 16 privind includerea de noi mijloace fixe in Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de apa si canalizare catre AQUATIM SA

HCL Lovrin nr. 15 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 23 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 14 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 21 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 13 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 19 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 12 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 17 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 11 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 15 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 10 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 13 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 9 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 11 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 8 privind aprobarea bugetului local al comunei Lovrin pe anul fiscal 2020

HCL Lovrin nr. 7 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Lovrin

HCL Lovrin nr. 6 privind aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin incepand cu 01.02.2020

HCL Lovrin nr. 5 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 957 m2 din totalul de 957 m2 proprietatea Comunei Lovrin

HCL Lovrin nr. 4 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 453 m2 din totalul de 1439 m2 proprietatea Comunei Lovrin

HCL Lovrin nr. 3 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Lovrin, judetul Timis

HCL Lovrin nr. 2 privind înfiinţarea unui clubul sportiv care sa promoveze activitati din mai multe laturi ale sportului de performanta, prin participarea CL Lovrin

HCL Lovrin nr. 1 privind darea in folosinta a unui spatiu situat in imobilul Primariei comunei Lovrin, catre Postul de Politie Lovrin, prin incheierea unui contract de comodat

2017

17/05/2017  Hotararea nr. 43 privind revocarea H.C.L. nr. 33/08.11.2012 referitoare la aprobarea traversarii terenului localizat in parcela A846/8, proprietatea Statului Roman de reteaua electrica, conform studiului tehnic si aprobarea Contractului de superficie, uz

26/04/2017  Hotararea nr. 42 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş

26/04/2017  Hotararea nr. 41 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin pentru anul 2017

26/04/2017  Hotararea nr. 40 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Ciprian si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin, domeniul privat a

26/04/2017  Hotararea nr. 39 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Calin si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin, domeniul privat al

26/04/2017  Hotararea nr. 38 privind revocarea HCL nr. 46/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de Productie Energie din Resurse Regenerabile cu Panouri Fotovoltaice” parcele inscrise in CF – urile nr. 400340 Lovrin, 400339 Lovrin

26/04/2017  Hotararea nr. 37 privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

26/04/2017  Hotararea nr. 36 privind insusirea raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul public, avand numarul de conscriere 266, inscris in CF nr

26/04/2017  Hotararea nr. 35 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

26/04/2017  Hotararea nr. 34 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand cu luna mai 2017

23/03/2017  Hotararea nr. 33 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 115 înscris în CF nr. 400794 Lovrin, nr. top 224-225/b, în suprafaţă de 2097 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca

23/03/2017  Hotararea nr. 32 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 280 înscris în CF nr. 400051 Lovrin, nr. top 455-456/1, în suprafaţă de 2064 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca

23/03/2017  Hotararea nr. 31 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 138 înscris în CF nr. 400823 Lovrin, nr. top 273-274, în suprafaţă de 1511 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local

23/03/2017  Hotararea nr. 30 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 108 înscris în CF nr. 402141 Lovrin, nr. top 214-215, în suprafaţă de 2518 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local

23/03/2017  Hotararea nr. 29 privind atribuirea suprafetei de 511 m2, teren inscris in CF nr. 401856 Lovrin, domeniul privat al comunei Lovrin, d-lui Moraru Solomon Adrian, domiciliat in comuna Lovrin nr. 12, jud. Timis, in vederea constructiei de locuinta in baza Le

23/03/2017  Hotararea nr. 28 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402090 Lovrin in suprafata de 582 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 582 m2, teren inscris in

23/03/2017  Hotararea nr. 27 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402091 Lovrin in suprafata de 581 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 581 m2, teren inscris in

23/03/2017  Hotararea nr. 26 privind aprobarea intocmirii raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul privat, avand numarul de conscriere 266, inscr

23/03/2017  Hotararea nr. 25 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lovrin pe anul fiscal 2017

10/03/2017  Hotararea nr. 24 privind atribuirea suprafetei de 501 mp, teren inscris in CF nr. 401871 Lovrin, domeniul privat al comunei Lovrin, d-lui Lupsa Mihai Dumitru si sotiei Lupsa Luminita Fabiola, domiciliati in comuna Lovrin nr. 179, jud. Timis, in vederea co

10/03/2017  Hotararea nr. 23 Hotararea nr. 23 privind aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALĂ CLASELE 1-4 CORP A ȘI B, COMUNA LOVRIN”

10/03/2017  Hotararea nr. 22 privind aprobarea Proiectului „CONSTRUIRE CRESA IN LOCALITATEA LOVRIN”

10/03/2017  Hotararea nr. 21 privind aprobarea proiectului de investiții „RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN COMUNA LOVRIN”

10/03/2017  Hotararea nr. 20 privind aprobarea Proiectului „REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA LOVRIN, JUD TIMIS”

10/03/2017  Hotararea nr. 19 privind aprobarea Proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC COMUNA LOVRIN”

27/02/2017  Hotararea nr. 18 privind aprobarea regulamentelor privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cat si ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin

27/02/2017  Hotararea nr. 17 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din comuna Lovrin şi a animalelor de companie

27/02/2017  Hotararea nr. 16 privind organizarea, cat si derularea activitatilor edilitar-gospodaresti de pe raza UAT Lovrin in anul 2017

27/02/2017  Hotararea nr. 15 privind aprobarea plații cotizației anuale pentru anul 2017 datorată de comuna Lovrin, județul Timis, la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM

27/02/2017  Hotararea nr. 14 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin pentru anul 2017

27/02/2017  Hotararea nr. 13 privind aprobarea inchiderii contului exercitiului bugetar al comunei Lovrin pe anul fiscal 2016

17/02/2017  Hotararea nr. 12 privind acordul Consiliului Local Lovrin cu privire la demararea investitiilor care vizeaza ”Construire cresa in localitatea Lovrin”, ”Reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele 1-4 corp A si B comuna Lovrin”, ,,Rigole pentru s

13/02/2017  Hotararea nr. 11 privind aprobarea achiziționării, instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Lovrin

13/02/2017  Hotararea nr. 10 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401866 Lovrin in suprafata de 1648 m2 si atribuirea in folosinta fara licitatie si fara plata, a suprafetei de teren de 501 mp, inscris in CF nr. 401876 L

13/02/2017  Hotararea nr. 9 privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE referitor la organizarea și exercitarea activității de urbanism și amenajarea teritoriului dintre comuna Lovrin si Asociatia Comunelor din Romania

13/02/2017  Hotararea nr. 8 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand cu luna februarie 2017

25/01/2017  Hotararea nr. 7 privind aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara, a unui imobil situat in intravilanul comunei Lovrin

25/01/2017  Hotararea nr. 6 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor menajere de pe raza comunei Lovrin, nr. 476/01.07.2016

25/01/2017  Hotararea nr. 5 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2017-2018

25/01/2017  Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

25/01/2017  Hotararea nr. 3 privind aprobarea aderararii comunei Lovrin la Asociatia Comunelor din Romania

25/01/2017  Hotararea nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Lovrin, pentru anul fiscal 2017

25/01/2017  Hotararea nr. 1 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Lovrin

Deschidere Ștrand Termal Lovrin

Acest articol a fost editat în iunie 25th, 2021 la 08:58 am

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

LUNI ……..  ÎNCHIS pentru igienizare

MARȚI …….. 09.00 – 21.00

MIERCURI …….. 09.00 – 21.00

JOI …….. 09.00 – 21.00

VINERI …….. 09.00 – 21.00

SÂMBĂTĂ …….. 09.00 – 21.00

DUMINICĂ …….. 09.00 – 19.00

Prețuri acces ȘTRAND

– adulți ……..20 lei

– copii și pensionari …….. 10 lei

Închiriere TEREN SPORT …….. 60 lei/ora

HOTEL:

– cameră/noapte …….. 100 lei

SAUNA:

– 10 lei (max. 15 min)

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați telefonic la nr. de telefon:

Recepție: 0256-381010

Administrator: 0728-668833

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Componența Consiliului Local Lovrin 2020-2024

Acest articol a fost editat în mai 20th, 2021 la 06:51 am

 

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE Aparteneța politică
1 CLAMBA IOAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
2 COTOȘMAN GHEORGHE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
3 HODOROG CLAUDIA CRISTINA PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
4 IANCULESCU MARIN VALENTIN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
5 ILIE ALEXANDRU IULIAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
6 MATIȘ VIORICA ALIANȚA USR PLUS
7 MĂRINCUȘ ADRIAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
8 NEVRENCEAN IULIAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
9 NICHITEAN ILIE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
10 PULVEREA MIRCEA PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
11 RUDA NICOLAE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
12 TRUȚĂ EUGEN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
13 VELIȘCA TIRLA IOAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Meniu