Hotărârile Autorității Deliberative
Titlu Număr An Data
HCL LOVRIN nr. 2 din 06.11.2020 privind organizarea pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Lovrin, privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Lovrin 2 2020 06.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 3 din 10.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Lovrin, judetul Timiș 3 2020 10.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 4 din 10.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Lovrin, in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic “ROMUL 4 2020 10.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 5 din 13.11.2020 rectifiicarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 5 2020 13.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 6 din 13.11.2020 prvind aprobarea proiectului Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice a Lic. Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin 6 2020 13.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 7 din 13.11.2020 privind aprobarea proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 de catre Lic Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin 7 2020 13.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 8 din 08.12.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 8 2020 08.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 9 din 08.12.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul 2021 – 2022 9 2020 08.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 10 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 10 2020 14.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 11 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 11 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 12 din 22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Lovrin in mandatul 2020 – 2024 12 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 13 din 22.12.2020 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în cadrul A.P.D.T Timis 13 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 14 din 22.12.2020 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în ADID Timis pentru 2021 14 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 15 din 22.12.2020 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Lovrin în 2021 15 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 16 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 acordat în baza Legii nr. 416 16 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 17 din 22.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Lovrin pentru anul 2021 17 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 18 din 22.12.2020 privind aprobarea documentatiei topografice de dezmembrare a unui imobil teren situat in intravilanul comunei Lovrin 18 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 19 din 22.12.2020 privind asigurarea colectarii Deseurilor Electrice si Electronice de pe raza UAT Comuna Lovrin 19 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 20 din 22.12.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare și acordarea unui drept de servitute de trecere asupra terenului intravilan în suprafaţă de 929 m2 20 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 21 din 22.12.2020 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 719 m2 proprietatea Comunei Lovrin 21 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 22 din 22.12.2020 privind inregistrarea UAT Lovrin în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a Taxelor si Impozitelor si inrolarea in ”Ghiseul.ro” 22 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 23 din 22.12.2020 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lovrin pentru 2021 23 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 24 din 22.12.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2021 – 2022 24 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 25 din 22.12.2020 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere pt buldoexcavator si tractor cu remorca 25 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 26 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului burselor pentnu anul scolar 2020 -2021 pentru elevii de la Lic Tehn ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin 26 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL Lovrin nr. 7 din 30.01.2020 privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Lovrin 7b 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 6 din 30.01.2020 privind aprobarea statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin începând cu 01.02.2020 6b 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 5 din 30.01.2020 privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului intravilan în suprafață de 957mp aflat în apropierea Comunei Lovrin 5 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului intravilan în suprafață de 453mp din totalul de 1439mp aflat în propietatea Comunei Lovrin 4b 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 3 din 26.09.2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Lovrin 3 2019 26.09.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 2 din 30.01.2020 privind înființarea unui club sportiv care să promoveze activități din mai multe laturi ale sportului de performanță, prin participarea Consiliului Local al comunei Lovrin 2b 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 1 din 30.01.2020 privind darea în folosință a unui spațiu situat în imobilul Primăriei comunei Lovrin, către Postul de Poliție Lovrin, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens 1b 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Dosar ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Lovrin din data de 30.01.2020 Hotărâri 1-7 1-7b 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 15 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 23/10.07.2012 15b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 14 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 21/10.07.2012 14b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 13 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 19/10.07.2012 13b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 12 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 17/10.07.2012 12b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 11 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 15/10.07.2012 11b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 10 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 13/10.07.2012 10b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 9 din 19.02.2020 privind abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 11/10.07.2012 9b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 8 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lovrin pe anul fiscal 2020 8b 2020 19.02.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Dosar ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Lovrin din data de 30.01.2020. Hotărâri 8-15 8-15 2020 06.04.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Dosar ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Lovrin din data de 10.05.2020. Hotărâri 25-26 25-26b 2020 10.05.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 24 din 30.03.2020 privind aprobarea statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin începând cu 01.04.2020 24b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 23 din 30.03.2020 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 76/2019 23b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 22 din 30.03.2020 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Lovrin nr. 72/2019 22b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 21 din 30.03.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 21b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 20 din 30.03.2020 privind actualizarea coeficientilor de multiplicare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Lovrin, începând cu data de 01.04.2020 20b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 19 din 30.03.2020 privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă. Trimestrul I din anul 2020 19b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 18 din 30.03.2020 privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST 18b 2020 30.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Dosar ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Lovrin din data de 21.04.2020. Hotărâri 18-24 18-24 2020 21.04.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 17 din 09.05.2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „Achiziție tractor și atașamente de către Comuna Lovrin” 17 2019 09.05.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 16 din 09.03.2020 privind includerea de noi mijloace fixe în Anexei V 16b 2020 09.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Dosar ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Lovrin din data de 24.03.2020. Hotărâri 16-17 16-17 2020 24.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 34 din 18.06.2020 privind trecerea imobilelor înscrise în CF nr. 400994 Lovrin 34 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 33 din 18.06.2020 aprobarea documentației în vederea încheierii prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât cea de locuit în suprafața de 30.52mp 33 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 32 din 18.06.2020 privind aprobarea documentației în vederea concesionării prin licitație publică a terenului înscris în CF nr. 402724 Lovrin, nr. top 402724 în suprafața de 898mp situat în comuna Lovrin 32 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 31 din 18.06.2020 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea publică a comunei Lovrin, județul Timiș 31 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 30 din 18.06.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 30 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 29 din 18.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Lovrin începând cu luna iulie 2020 29 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 28 din 28.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice și statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin începând cu 01.06.2020 28 2020 28.05.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 27 2020 28.05.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Dosar ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Lovrin din data de 03.06.2020. Hotărâri 27-28 27-28 2020 03.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 45 din 27.07.2020 privind aprobarea închirierii unei suprafațe de 12mp pe terenul aferent imobilului cu nr. 204 aflat în comuna Lovrin 45 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 44 din 27.07.2020 privind prima înscriere în cartea funciară - domeniul privat al comunei Lovrin 44 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 43 din 27.07.2020 privind prima înscriere în cartea funciară - domeniul privat al comunei Lovrin 43 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 42 din 27.07.2020 privind rectificarea suprafețelor de teren înscrise în CF nr. 400994 Lovrin. nr. top 343, CF nr. 400995 Lovrin, nr. top 305-306 și CF nr. 400974 Lovrin, nr. top 307 42 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 41 din 27.07.2020 privind aprobarea structurii organizatorice și statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin începând cu 01.07.2020 41 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 40 din 27.07.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2017 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritorială a comunei Lovrin 40 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 39 din 27.07.2020 privind aprobarea actualizării Programului anual de achiziții publice a comunei Lovrin pentru anul 2020 39 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 38 din 27.07.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 38 2020 27.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 37 din 18.06.2020 privind trecerea unor imobile în propietatea publică a comunei Lovrin și administrarea Consiliului Local Lovrin 37 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 36 din 18.06.2020 privind aprobarea documentației topografice pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile teren 36 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 35 din 18.06.2020 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Lovrin 35 2020 18.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 53 din 21.09.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Lovrin, precum și a taxelor speciale, pe anul fiscal 2021 53 2020 21.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 52 din 21.09.2020 privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare Rețea de Distribuție Gaze Naturale în comunele Gottlob. Lovrin, Șandra, Lenauheim, județul Timiș” 52 2020 21.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 51 din 21.09.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 51 2020 21.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 50 din 04.09.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al UAT Comuna Lovrin a imobilului având ca destinație ”Cămin de bătrâni” identificat la poziția nr. 71 din Anexa nr. 49 la HGR 849/2009 50 2020 04.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 49 din 04.09.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 49 2020 04.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 48 din 14.08.2020 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr 50/28.08.2019 48 2020 14.08.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 47 din 14.08.2020 privind aprobarea statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin începând cu 01.08.2020 47 2020 14.08.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 46 din 14.08.2020 privind aprobarea documentației topografice de alipire a unor imobile teren situate în intravilanul comunei Lovrin 46 2020 14.08.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 16 din 22.12.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 16 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 17 din 22.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Lovrin pentru anul 2021 17 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 18 din 22.12.2020 privind aprobarea documentatiei topografice de dezmembrare a unui imobil teren situat in intravilanul comunei Lovrin 18 2020 20.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 19 din 22.12.2020 privind asigurarea colectarii Deseurilor Electrice si Electronice de pe raza UAT Comuna Lovrin 19 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 20 din 22.12.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare și acordarea unui drept de servitute de trecere asupra terenului intravilan în suprafaţă de 929 m2 20 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 21 din 22.12.2020 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 719 m2 proprietatea Comunei Lovrin 21 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 22 din 22.12.2020 privind inregistrarea UAT Lovrin în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a Taxelor si Impozitelor si inrolarea in ”Ghiseul.ro” 22 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 23 din 22.12.2020 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lovrin pentru 2021 23 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 24 din 22.12.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2021 – 2022 24 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 25 din 22.12.2020 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere pt buldoexcavator si tractor cu remorca 25 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 26 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului burselor pentnu anul scolar 2020 -2021 pentru elevii de la Lic Tehn ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin 26 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 1 din 06.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Lovrin începând cu luna noiembrie 2020 1 2020 06.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 2 din 06.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Lovrin, judetul Timiș 2 2020 06.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 3 din 06.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Lovrin, judetul Timiș 3 2020 06.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 4 din 06.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Lovrin, in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic “ROMUL 4 2020 06.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 5 din 13.11.2020 rectifiicarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 5 2020 13.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 6 din 13.11.2020 prvind aprobarea proiectului Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice a Lic. Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin 6 2020 13.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 7 din 13.11.2020 privind aprobarea proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 de catre Lic Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin 7 2020 13.11.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 8 din 08.12.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 8 2020 08.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 9 din 08.12.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul 2021 – 2022 9 2020 08.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 10 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 10 2020 14.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 11 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020 11 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 12 din 22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Lovrin in mandatul 2020 – 2024 12 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 13 din 22.12.2020 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în cadrul A.P.D.T Timis 13 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 14 din 22.12.2020 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în ADID Timis pentru 2021 14 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
HCL LOVRIN nr. 15 din 22.12.2020 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Lovrin în 2021 15 2020 22.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie ȚINTOI – CURALĂ 1 2022 27.01.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie STEIBERGER – BODNAR 2 2022 11.02.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie SOFRONEA – VELE 3 2022 17.02.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie GHEBHARDT – RITTER 4 2022 07.04.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie ACHIM – SABADOȘ 5 2022 14.04.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie HEIDEL – CSONCA 6 2022 15.04.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie TIREAN – GHEORGHE 7 2022 02.06.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie CRISTEA – TIHOI 8 2022 10.06.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie MOIȘ – GIURGIU 9 2022 29.06.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicatie LUPU – CRINA 10 2022 30.06.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NOVAC – LĂUTARU 11 2022 20.07.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație GRAURE – DOBRE 12 2022 27.07.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație BULIGA - PRICOP 13 2020 10.08.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație SIMINA - APOSTOL 14 2022 12.08.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație SEMENICIUC - MOROȘAN 15 2022 31.08.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație MATEI - LEZEU 16 2022 01.09.2022 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație LAȚĂ - VARGA 21 2021 11.10.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație OLAH - NIȚU 20 2021 28.10.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație POPA - BRĂTILĂ 19 2021 20.09.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație TUCUINĂ - IONESCU 18 2021 16.09.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NOVAC - IENCI 17 2021 06.09.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație BĂLAȘ - MARINCUS 16 2021 20.08.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație PETRE - NOVAC 15 2021 03.08.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație SURCEL - SICOE 14 2021 03.08.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație MOROȘAN - BALAZS 14 2021 03.08.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație STANA - URSACHI 12 2021 02.08.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație HEIDEL - DEMETER 11 2021 29.07.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație KOPPAN - BĂLȚEI 10 2021 07.08.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NEAG - CREAȚA 9 2021 06.07.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație LAY - BUDE 8 2021 30.06.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NICULAE - SÎRCA 7 2021 07.06.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație STOICESCU - ȘTEFAN 6 2021 29.04.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație BISTRAN - CRISTEA 5 2021 29.04.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație IOVIȚE - VÂRDEA 4 2021 06.04.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație PUȘCĂU - BINDEA 3 2021 25.03.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DOBRE - GRAD 2 2021 23.02.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație FLORINCA - DAN 1 2021 18.02.2021 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație BOLDICA – MAN 1 2020 24.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație ȘUȘMAN - BĂDESCU 2 2020 30.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație IANC - CIOBANU 3 2020 10.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație FARCAȘ - DROMA 4 2020 15.10.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DUMITRESCU - GULIN 5 2020 13.10.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație AZDIC - INDIC 6 2020 02.12.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație ZAGOR - MATEI 7 2020 12.10.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație RUSU - POSA 8 2020 10.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație JORA - VÎRDEA 8 2020 09.07.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație COSMA - GRIGORAȘ 9 2020 24.09.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație PĂTRU - BUIBAȘ 10 2020 25.06.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație PAL - STĂUCEANU 12 2020 19.03.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație GUȚU - VICOL 13 2020 31.01.2020 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DEDIC - TURTUREA 24 2019 25.04.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DOBRE - DOBRE 23 2020 04.07.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DRAGOMIR - BOTNARU 22 2019 07.08.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație FLORINCA - PESAC 20 2019 19.03.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație GALU - PULVERE 19 2019 13.08.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație GIURGIU - NEGREANU 18 2019 18.07.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație GOGUȚ - PASCAL 17 2019 11.09.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație KASUTA - MOLDOVAN 16 2019 19.12.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație MUSTAȚĂ - NICOLA 15 2019 17.05.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NOVAC - PLOIȘTEANU 14 2019 07.11.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație OPRIȘ - ANDRONACHE 13 2019 17.10.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație PETREAN - BOTA 12 2019 02.08.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DAVID - PETROVICI 12 2019 29.11.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație POGAN - NOVAC 11 2019 25.07.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație RUSSU - GRUMĂZESCU 10 2019 08.08.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DAVIȘCA - POPIUC 8 2019 08.08.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DAN - PANDREA 9 2019 14.06.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație COZORICI - BOZGA 8 2019 23.05.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație COLOMPAR - JORDA 7 2019 04.07.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație COCA - RADU 6 2019 07.08.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație CICEU - TUDOR 6 2019 31.10.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NOVACOVICI - MIHA 5 2019 14.01.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație TOTH - GEORGESCU 3 2019 17.07.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație TOROS - COCA 2 2019 11.12.2019 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație HEIDEL - ANDREI 1 2018 12.07.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație HANCA - STANCU 2 2018 06.09.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație FULDEAK - ELING 3 2018 17.09.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație FILIP - FAZEKAS 4 2018 02.08.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație ENE - JURAVLE 5 2018 27.09.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație CHIFU - BAN 6 2018 06.08.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație BUIBAȘ - RETZLER 7 2018 13.09.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație ARDELEAN - NEAG 10 2018 28.08.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație SOFRONEA - TCACIUC 11 2018 19.12.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație TILLMANN - TINTOI 12 2018 10.08.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație STREANG - PULVERE 13 2018 28.06.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație PETCU - CURTEAN 14 2018 27.07.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație NOVAC - BĂRBOSU 15 2018 26.07.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație LUPȘA - TILLMANN 16 2018 02.07.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație JORZA - TIMIȘ 17 2018 13.07.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DAN - PUȘCAȘ 15 2018 18.01.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație COTOȘMAN - MARIAN 8 2018 02.02.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație HEIDEL - SZOMBOTY 9 2018 19.03.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație HODOROG - SINOI 18 2018 10.04.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație SIMILIAN - POP 19 2018 06.06.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație SUBIN - JURA 20 2018 06.06.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație TODERAN - BOLDICA 21 2018 09.05.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație WERLE - PRUNAR 21 2018 14.05.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Publicație DOBRE - GRUMĂZESCU 22 2018 11.01.2018 DESCARCĂ
0 descărcări
Se încarcă ...